Dokumentacija

Koordinator: Klemen Košir

Dokumentacijo lahko najdete tukaj.

Ker skrbim za usklajenost paketov, vas prosim, da paketov ne spreminjate neposredno, ampak mi najdene napake v PREGLEDANIH paketih pošljete na elektronsko pošto. Druge pakete lahko prevajate po svoji želji, razen paketov, ki jih trenutno pregledujem (v razpredelnici bodo označeni z zvezdico).

Pregledani paketi

ime paketa prevedel pregledal datum
kubuntu-docs-about-desktop Klemen K. Klemen K. 7. september 2010


Zadnja posodobitev: 9. april 2011

Prevedeni paketi

ime paketa prevedel datum
software-center-doc
ubuntu-docs-about-ubuntu
ubuntu-docs-add-applications
ubuntu-docs-administrative
ubuntu-docs-config-desktop
ubuntu-docs-desktop-effects
ubuntu-docs-files-and-docs
ubuntu-docs-games
ubuntu-docs-hardware
ubuntu-docs-internet
ubuntu-docs-keeping-safe
ubuntu-docs-musicvideophotos
ubuntu-docs-newtoubuntu
ubuntu-docs-office
ubuntu-docs-printing
ubuntu-docs-usb-creator
kubuntu-docs-about-kubuntu
kubuntu-docs-audio
kubuntu-docs-basics
kubuntu-docs-cli
kubuntu-docs-contact
kubuntu-docs-contribute
kubuntu-docs-desktop
kubuntu-docs-development
kubuntu-docs-directory
kubuntu-docs-games
kubuntu-docs-graphics
kubuntu-docs-index
kubuntu-docs-kubuntu-docs
kubuntu-docs-media
kubuntu-docs-network
kubuntu-docs-office
kubuntu-docs-photos
kubuntu-docs-security
kubuntu-docs-video
kubuntu-docs-welcome


Zadnja posodobitev: 9. april 2011

Neprevedeni paketi

ime paketa prevedel stanje
ubuntu-docs-serverguide 1034/3717
kubuntu-docs-bugs Andrej Ž. 122/184
kubuntu-docs-communication 12/64
kubuntu-docs-hardware 53/170
kubuntu-docs-manage-software 2/94
kubuntu-docs-netbook 14/44
kubuntu-docs-printing 68/87
kubuntu-docs-sharing 8/276
kubuntu-docs-support 12/28
kubuntu-docs-web 60/104


Zadnja posodobitev: 9. april 2011

Smernice

V vseh paketih dokumentacije je prvih nekaj nizov popolnoma enakih. V naslednjih razpredelnicah so navedeni prevodi teh nizov.

Ubuntu

angleško slovensko
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project) ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Dokumentacijski projekt za Ubuntu)
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url=“../../libs/C/contributors.xml“>contributors page</ulink> Ta dokument vzdržuje Dokumentacijska skupina za Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Seznam avtorjev prispevkov se nahaja na <ulink url=“../../libs/C/contributors.xml“>strani o avtorjih</ulink>.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA). Ta dokument je objavljen z dovoljenjem Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license. Izvorno kodo dokumentacije za Ubuntu lahko pod pogoji tega dovoljenja prosto spreminjate, razširjate in izboljšujete. Vsa izpeljana dela morajo biti izdana z enakim dovoljenjem.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER. Ta dokumentacija se razširja v upanju, da bo koristna, vendar BREZ VSAKRŠNE GARANCIJE; tudi brez posrednega zagotovila JAMSTVA CENOVNE VREDNOSTI in PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, KOT JE OPISANO V IZJAVI O OMEJITVI ODGOVORNOSTI.
A copy of the license is available here: <ulink url=“/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml“>Creative Commons ShareAlike License</ulink>. Kopija tega dovoljenja je na voljo na: <ulink url=“/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml“>Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Ubuntu Documentation Project Dokumentacijskega projekta za Ubuntu
The Ubuntu Documentation Project Dokumentacijski projekt za Ubuntu


Pri zadnjih dveh nizih bodite pozorni in jih prevedite natanko tako kot tukaj piše!

Kubuntu

angleško slovensko
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project) ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Dokumentacijski projekt za Ubuntu)
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url=„help:/kubuntu/contributors.html“>contributors page</ulink> Ta dokument vzdržuje Dokumentacijska skupina za Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Seznam avtorjev prispevkov se nahaja na <ulink url=„help:/kubuntu/contributors.html“>strani o avtorjih</ulink>.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA). Ta dokument je objavljen z dovoljenjem Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license. Izvorno kodo dokumentacije za Ubuntu lahko pod pogoji tega dovoljenja prosto spreminjate, razširjate in izboljšujete. Vsa izpeljana dela morajo biti izdana z enakim dovoljenjem.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER. Ta dokumentacija se razširja v upanju, da bo koristna, vendar BREZ VSAKRŠNE GARANCIJE; tudi brez posrednega zagotovila JAMSTVA CENOVNE VREDNOSTI in PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, KOT JE OPISANO V IZJAVI O OMEJITVI ODGOVORNOSTI.
A copy of the license is available here: <ulink url=„help:/kubuntu/copyright.html“>Creative Commons ShareAlike License</ulink>. Kopija tega dovoljenja je na voljo na: <ulink url=„help:/kubuntu/copyright.html“>Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Ubuntu Documentation Project Dokumentacijskega projekta za Ubuntu
The Ubuntu Documentation Project Dokumentacijski projekt za Ubuntu


Pri zadnjih dveh nizih bodite pozorni in jih prevedite natanko tako kot tukaj piše!

 
slovenjenje/ubuntu/dokumentacija.txt · Zadnjič spremenil/a: 2011/04/18 20:03 klemen.kosir