Skupina za slovenjenje KDE-jevih programov

KDE-jevo grafično delovno okolje Plasma je eno izmed dveh vodilnih prostih namizij za Linux in druge UNIX-u podobne operacijske sisteme (BSD). Na voljo pa je tudi za nekatere »prave« UNIX-e, kot sta na primer HP-UX in Solaris.

Zgodovina projekta sega v leto 1996, ko je Mathias Ettrich na novičarsko skupino comp.os.linux.misc naslovil poziv za razvoj namiznega okolja za Linux. Od januarja 2008 je na voljo že četrta generacija, ki se po inovativnosti, funkcionalnosti in izgledu brez težav kosa z namiznima okoljema operacijskih sistemov Windows in Mac OS X.

Kako lahko pomagam?

Rad bi prevajal ...

Skupina, ki prevaja KDE-jeve programe je odprta, priključi pa se lahko vsakdo z dobrim znanjem slovenščine in angleščine. Zaradi hitrejšega vzdrževanja naša skupina uporablja ta Wiki. Wiki vsebuje podrobna navodila za slovenjenje, pojmovnik, …

Podrobnosti ...

Rad bi pomagal drugače ...

Niste mojster angleščine, zato pa toliko bolje obvladate slovenščino? Radi preizkušate še nedokončane stvari, pa čeprav samo zato, da bi stvar videli pred svojim sosedom? Pišete sporočila za javnost?

Skupina za prevajanje potrebuje pomoč še na drugih področjih:

  • Lektoriranje:

Roki za prevajanje različic so običajno precej kratki, saj so prevedene različice objavljene hkrati z angleško. Posledica tega je, da se nam občasno v prevode prikradejo tudi kakšne tipkarske in slovnične napake. Prostovoljci, ki bi želeli izboljšati jezik prevodov, so zato vedno dobrodošli.

  • Stiki z javnostjo:

Ob novih različicah zbirke KDE-jevih programov je potrebno prevesti sporočila za javnost in jih posredovati, potrebovali pa bi tudi sporočilo o slovenskih prevodih. Izrazoslovje je manj tehnično, zato je lahko to delo tudi za nekoga, ki se še ne počuti tako dobro na področju prevajanja grafičnega vmesnika.

  • Preizkušanje prevodov:

Ker prevajalci pogosto ne morejo preizkusiti vseh prevodov »v živo«, torej na delujoči različici (ker na primer za njihovo distribucijo še ni paketa ali pa ta ne deluje pravilno), potrebujemo pomoč pri preverjanju ustreznosti prevodov. Marsikateri izraz ima več pomenov in prevod je odvisen od tega, kje v grafičnem vmesniku se pojavi. Takšno iskanje napak je primerno za nekoga, ki se bolj kot s prevajanjem ukvarja z izgradnjo in nameščanjem najnovejših (preizkusnih) različic.

Na koga naj se obrnem, če želim pomagati?

Večina komunikacije poteka preko e-pošte. Za začetek pa pišite koordinatorju prevajanja Andreju Vernekarju ali Andreju Merniku. Andrej Mernik je dejavnejši, zato boste zanesljivo prejeli odgovor.

 
slovenjenje/kde/kde.txt · Zadnjič spremenil/a: 2015/01/02 21:02 crazylemon